radiohercegnovi.net
MLADI U FOKUSU PAŽNJE SEKRETARIJATA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
Kako bi Herceg Novi bio prepoznat kao grad mladih, potrebno je da se udruže Opština, nevladin sektor, ali mladi. U skladu sa mogućnostima Sekretarijat za kulturu I obrazovanje podržava sve