radiohercegnovi.net
MJEŠTANI UPOZORAVAJU: ZEMLJU I ŠUT ISTOVARAJU SVAKODNEVNO U KUMBORSKOM TJESNACU
Kumborani minulih godina relativno strpljivo podnose buku mašina i oblake prašine sa gradilišta kompleksa Portonovi, ali ovih dana su u nekoliko navrata informisali da iz gradilišta isplovljava brod koji više