radiohercegnovi.net
METALNI POKLOPAC ZAČEPIO KANALIZACIJU NA TOPLOJ
Učestala izlivanja otpadnih voda u prizemljima objekata smještenih u ulicu „Mića Vavića“, ispod semafora, gdje je najveću štetu imao kafić „Borsalino“ naveli su „Vodovod i kanalizacija“ na reagovanje u cilju