radiohercegnovi.net
KONCERT “ZA LUKU” I HUMANOST VELIKA KAO OKEAN
Dvorana Park sinoć je bila mala da primi sve one koji su htjeli da budu na koncertu “Za Luku”, za našeg mladog sugrađanina Luku Grgurevića, koji su organizovali Srednja mješovita