radiohercegnovi.net
KOMUNALNO-STAMBENO: OD 15. SEPTEMBRA NASTAVAK UKLANJANJA ZARAŽENIH PALMI, ANKETA O VRSTAMA KOJE BI NADOMJESTILE UKLONJENE
Zaposleni u Komunalno - stambenom preduzeću nakon ljetne pauze od 15. septembra kreću u akciju uklanjanja zaraženih palmi sa javnih površina na području opštine Herceg Novi. Prema riječima direktorice Komunalno-stambenog