radiohercegnovi.net
KOL CENTRU NTO JEDNA PRITUŽBA IZ NOVOG
Kol centar Nacionalne turističke organizacije na broj 0 8000 1300 od 24. juna do 4. jula zabilježio je oko 100 poziva , a iz Herceg Novog stigla je samo jedna