radiohercegnovi.net
GRADSKA TO: DODATNA EDUKACIJA ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOJ PRIVREDI
Turistička Organizacija Herceg Novi, u skladu sa planom i programom rada za ovu godinu, u februaru će početi sa organizovanjem dodatne edukacije za zaposlene u turističkoj privredi. U ovoj fazi