radiohercegnovi.net
FRANCUSKA KOMPANIJA VALGO UKLONIĆE GRIT IZ BRODOGRADILIŠTA BIJELA
Francuska kompanija Valgo ukloniće grit iz Jadranskog brodogradilišta Bijela. Ona je jedna od sedam kompanija koja je dostavila ponudu na tender koji je raspisala država u okviru projekta uklanjanja ekoloških