radiohercegnovi.net
DOBRO JUTRO, HERCEG NOVI!
S vremena na vrijeme, kao da nam se misli saberu u sliku, istina treperavu i kratkotrajnu, ali svejedno ostane utisak, učini nam se da vidimo nekoga ko nam nedostaje...Desi se