radiohercegnovi.net
AKCIJA UREĐENJA U NASELJU DRENOVIK – ZA ROMSKE PORODICE SA ŠIŠTETA
U Drenoviku je juče NVO Mladi Romi realizovala volontersku akciju uređenja naselja za osam porodica Romske nacionalnosti koje su do sada živjele na Šištetu. Zemljište, vodu i struju za novo naselje obezbijedila je Opština Herceg Novi, a izgradnju pet objekata finasirala je njemačka organizacija HELP u iznosu od 180.000 eura.