radiestezia.com
Водата – извечни послания
Личният ни опит от работата с водата през последните 7 години ни позволи да направим следните няколко важни извода. Водата винаги реагира с промяна на своята структура, когато върху нея се въздейства със Слово, независимо дали то е изобразено в графичен вид, писмено, дали е произнесено на глас или просто е излъчено мислено.