radiestezia.com
Рила — храм на духа под открито небе
Едва ли има друга планина в света, чийто най-висок връх буквално прогласява „Слава на Всевишния”. От незапомнени времена в недрата на тази обител свещенодействат адептите на множество духовни братства. Рила може да бъде щедра, благодатна и добра за посетителите, които поемат с благоговение по нейните пътеки.