racjonalista.tv
Wykluczeni: Między etyką a polityczną propagandą. Jacek Tabisz | Racjonalista TV
https://www.youtube.com/watch?v=YICWv2GJxsk Czy osoby krytykujące Polaków za ksenofobię mają rację? Dlaczego w dyskusjach o wykluczającym charakterze Polaków brakuje analizy źródeł obaw naszych Rodaków. Czy na przykład obawy przed islamem są całkiem irracjonalne? A w temacie odpowiedzialności zbiorowej - czy ktoś przyjmując do danego kraju grupę osób o statystycznie ponadprzeciętnym poziomie agresji i nietolerancji nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej wobec autochtonicznych mieszkańców? Czy aktywista, z dobroci serca naginający prawo azylu na rzecz przybysza nie ponosi części odpowiedzialności za przestępstwa popełniane przez osoby którym wjazd do swojego kraju ułatwił? Gdzie kończy się etyczna troska o "innego" a gdzie zaczyna polityczna propaganda, pozwalająca na przykład patrzeć z pogardą na osoby obawiające się zjawisk związanych z brakiem integracji u wielu europejskich muzułmanów? Do tej