racjonalista.tv
Świątynia Szatana w obronie nauki (i praw reprodukcyjnych) | Racjonalista TV
Środowiska naukowe od dłuższego już czasu wyrażają zaniepokojenie tą kwestią. Zaalarmowane głosy rozbrzmiewały wielokrotnie w prasie medycznej, bezskutecznie jednak. Otóż w świetle prawa lekarze w USA zmuszani są do przekazywania pacjentkom bzdur (nasi medycy często robią to z własnej inicjatywy). Ładnie wyraziła to na początku tego roku prof. R. Alta Charo w New England Journal of Medicine: Nie jest zgodne z zasadami etyki lekarskiej ani z jakimikolwiek poważnymi standardami opieki medycznej zmuszanie lekarzy do udzielania pacjentom stronniczych porad i nieścisłych, niepełnych informacji pod przykrywką tzw. "świadomej zgody", jednak 33 stany wprowadziły normy prawne to właśnie wymuszające - rzekomo po to, by pomóc kobietom uniknąć "syndromu poaborcyjnego", zaburzenia nienotowanego przez Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, APA) i powszechnie uznawanego za bzdurę co najmniej od czasów C.