racjonalista.tv
Średniowiecze wg Theatrum Illuminatum | Racjonalista TV
Przedstawiamy kilka naszych filmów o wiekach średnich tak często idealizowanych jako rzekomy czas chrześcijańskiej jedności i wspaniałości. Tu mamy odpowiednik resocjalizacji współczesnej w średniowieczu: https://www.youtube.com/watch?v=Eo1oG36ZDos Tutaj mamy o wpływie chrystianizmu na moralność – film jest bardzo wczesny i schematyczny, będziemy zapewne robić niedługo lepszą nową wersję: https://www.youtube.com/watch?v=aqgkgQs3wZM Teraz kilka naszych megaprodukcji (jak na chałupnicze warunki): krucjata, Jeanne d’Arc i Grunwald, w których kładziemy nacisk na interesowność krzyżowców, ustalanie dziewictwa Joanny i na polską niezdolność do wykorzystania zwycięstw: https://www.youtube.com/watch?v=zapxPKnryAc https://www.youtube.com/watch?v=lHhMR03R07w https://www.youtube.com/watch?v=VSI1OeJ1vMI Teraz dwa klasyczne tematy brytyjskie: Makbet i William Wallace