racjonalista.tv
Odra, wojna w Czadzie, National Geographic i sztuka fotografii. MikoĊ‚aj Nowacki | Racjonalista TV