rabbababb.no
PåskeKRIM – Episode 5
Første påskedag sies å være kalenderårets rødeste dag, og hva passer da bedre enn å få avsluttninga på Rabbababbs blodrøde påskekrim? (Vi har en del ting vi vet som passer bedre på en søndag. Kaika…