rabbababb.no
Gjenskapte bilder
Fra gamle bilder vi finner, prøver vi så godt som vi kan å gjenskape det samme bilde fra idag. Enkelte bilder kan være vanskelig å gjenskape, da bilder som ble tatt for 100 år siden, er idag bak e…