rabbababb.no
Å nei, det snør. Søringkuka!
I samtlige av dagens store aviser er det «ekstremvær» raportasjer fra sørlandet, folk snør inne, står fast i trafikken å huttemeg tu, nå er det fare på ferde, eller er det egentlig det?…