raahak.com
واقعیت تلخ عالم کتاب؛ عبدالله‌نژاد بیش از سال‌های عمرش کتاب نشر کرد و هنوز تامین نبود
علی عبداللهی روزنامه جامعه فردا خبر درگذشت مجتبی عبدالله‌نژاد بسیاری را متاثر کرد؛ چه آنهایی که خانواده و دوست نزدیکش هستند چه آنهایی که خواننده آثارش به‌شمار می‌روند. همه می‌دانند که در عالم پژوهش…