raahak.com
زبان فارسی، فقه و قدرت سیاسی
مهدی خلجی بی بی سی فارسی اردیبهشت 1390 «پیامبر فرمود: هر کس به فارسی سخن گوید، زبان‌اش عیب‌ناک شود و مردانگی‌اش برود.» «متأخران می‌گویند مردم دوزخ به زبان فارسی پاسخ می‌گویند.»* این دست روایت‌ها سا…