raahak.com
فارسی شکسته از مترو تا مدرسه؛ چرا همه اینقدر خودمونی شده‌اند؟
عباس سلیمی آنگیل آبان‌ماه سال 1392 بود که در دفتر روزنامه قانون با دوست گرامی آقای بزرگمهر لقمان درباره زبان فارسی صحبت می‌کردم. آنجا عرض کردم اصلی‌ترین خطری که زبان فارسی را تهدید می‌کند، شکسته‌نو…