raahak.com
فارسی امروز زیبایی گمشده‌‌اش را پیدا کرده است
مونا رستا گفت‌وگو با محمود حدادی روزنامه آرمان امروز طی یکی دو دهه گذشته، ترجمه از زبان آلمانی رشد چشمگیری داشته است. سهم محمود حدادی در شکوفایی ترجمه‌های آلمانی در ایران، چشمگیر است. مترجمی که هم…