raahak.com
روباه شنی از محمد کشاورز، برگزیده بخش داستان کوتاه «جایزه جلال»
مریم شهبازی در گفتگو با محمد کشاورز روزنامه ایران شاید تعداد آثاری که از او روانه بازار کتاب شده خیلی زیاد نباشد اما همان تعداد اندک هم کافی بود تا نظر بسیاری از منتقدان ادبی و حتی مردمی که چندان ا…