raahak.com
استعاره‌های انقلاب و طبقه متوسط؛ با شیوا ارسطویی درباره «نی‌نا»
روزنامه شرق گروه ادبیات: «نی‌نا» رمان اخیر شیوا ارسطویی را چندی پیش نشر پیدایش منتشر کرده است. ارسطویی معتقد است این رمان، در رسیدن به نفس نوشتن «قصه»، برایش یک دستاورد محسوب می‌شود. می‌گوید در این…