raahak.com
«عکس سلفی با مرده»؛ مرگ‌اندیشی با نثری نه چندان مرغوب
فرزانه کرم‌پور روزنامه فرهیختگان عکس سلفی با مرده غلامحسین دهقان نشر نیماژ، 1395 کتاب «عکس سلفی با مرده» هشت داستان دارد که غیر از «توت‌های نارس»، بقیه با مضمون مرگ نوشته شده‌اند؛ مرگ در فضاها و …