raahak.com
عجایب المخلوقات: مترجمی که در 5 سال 97 ترجمه منتشر کرده است
مهران زولاند آن‌چه در ادامه می‌آید کتاب‌شناسی آثار مترجمی است به‌نام مرضیه خسروی (متولد ۱۳۶۲ ش) که پدیده‌ی نشر ماست. تمام ۹۷ اثری که نام‌شان در زیر آمده در پنج سال گذشته (از ۱۳۹۰ تا امروز) منتشر شد…