r6vsk.lv
ZPD un prezentācijas paraugi, noformējuma prasības, pamācības
Prasības un paraugi Datnes lejuplādēšanai: ZPD noformējuma prasības Noformēta ZPD paraugs Pamācības ZPD prezentācijas paraugs Par vizuālo prezentāciju Par teksta noformēšanu Video prezentācijas ir …