r6vsk.lv
Skolotāji un administrācija
Direktors Haralds Bārzdiņš Dzimis 1956. gadā Rīgā. Augstākā pedagoģiskā izglītība. 1979. gadā beidz Jāzepa Vītola Valsts konservatoriju klarnetes specialitātē. Iegūts maģistra grāds skolvadībā. Kop…