r6vsk.lv
5.c klases ekskursija
Zinoo centrs Rīgā 30.oktobrī 5.c klase viesojās Zinoo centrā Rīgā. Ekskursijas laikā skolēni praktiski pārliecinājās, kā dabaszinātnes mums palīdz ikdienā un kādēļ svarīgi tās apgūt. Skolēni mikros…