quanvan.net
Trúc Giang MN – Nhận diện nhóm tin tặc Trung Quốc tấn công các phi trường Việt Nam
1* Mở bài Hiện nay, hầu hết các hoạt động của con người đều phụ thuộc vào hệ thống máy vi tính, vì thế các tin tặc tìm cách xâm nhập vào những hệ thống đó, chiếm quyền kiểm soát, làm tê liệt toàn b…