quanvan.net
Trần Cẩm Tường – Của đất và người
Có người ra đi, có người ở lại Đi xa thì nhớ, ở lại thì thương Nhớ dốc phố xưa đại lộ hoàng hôn Thương chân trời tím, màu hoa phượng hồng Ôi ! đất cũ người xưa: Một thời thanh bình, một thờ…