quanvan.net
QUYỀN QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC VÀ QUYỀN BÁN NƯỚC
Thư trong nước : Thưa chú, vừa qua Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng “Bộ chính trị đă quyết định như thế, nên không thể không có luật về đặc khu”. Những bậc tiền bối trong nước (CSVN) …