quanvan.net
NHỮNG SAI LẦM CHIẾN LƯỢC CỦA TẬP CẬN BÌNH
Tập Cận Bình (Xi Jinping) được mô tả là một lãnh đạo đầy tham vọng và nhiều thủ đoạn chính trị củng cố quyền lực với kỳ tích chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi”, phát triển quân đội QĐNDTQ (PLA) để …