quanvan.net
Nguyễn Vũ Bình – Khi chế độ sụp đổ, chúng ta cần làm gì và làm như thế nào?
Trong thời gian một vài năm trở lại đây, những nhận định về sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Việt Nam càng lúc càng nhận được sự tán đồng nhiều hơn. Một trong số các nguyên nhân dẫn tới sự tán đồng …