quanvan.net
NGUYỄN VĨNH LONG HỒ – PUTIN ĐỐI PHÓ BẮC KINH: CHIẾN LƯỢC “GẶM NHẤM” TOÀN VÙNG VIỄN ĐÔNG CỦA NGA
CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CỰC ĐOAN TÁC ĐỘNG VÙNG VIỄN ĐÔNG CỦA NGA: Trên diễn đàn trang điện tử quân sự của TC từng đăng nhiều bài viết với chủ đề: “Nga cần trả lại Sibir và vùng Viễn Đông cho TQ để tạo đi…