quanvan.net
nguoiviettudo – Nhận Xét
Trước tiên xin khẳng định tôi không phải là linh mục hay được phong cho bất cứ chức thánh nào. Đơn thuần tôi chỉ là một giáo dân có đọc ít nhiều , cũng như có chút suy tư. Hôm nay tôi xin nêu lên v…