quanvan.net
nguoiviettudo – Cuộc Trò Chuyện Bất Ngờ
– A lô, xin lỗi cho cháu được nói chuyện với chú “nguoiviettudo” -Tôi đây -Dạ thưa chú, cháu là độc giả những bài viết của chú. Tình cờ cháu có số ĐT nầy nên gọi chú hôm nay. Xin chú khoan c…