quanvan.net
Nếu Tất cả Bình chân như vại thì Mất nước – Diệt tộc là Không tránh khỏi!
Trích: ” CSVN đang dần dần chuyển giao quyền lực. Chuyển giao cho ai? Sao lại có chuyện ly kỳ hấp dẫn như vậy? Xin nói nhanh kẻo quí bạn đọc (và cả quí vị thức giả) sốt ruột. Có hai sự kiện h…