python.gurmezin.com
Python ile Türkçe Kelime Eklerinin Dağılımı - Python, Özgür Kod Paylaşımı, Makine Öğrenmesi
 Python ile Türkçe Kelime Eklerinin Dağılımı Türkçe “eklemeli” bir dildir. Bu nitelikteki diğer iki dil Macarca ve Moğolcadır. Türkçede kullandığımız kelimeleri türeten eklerin konumlarını ve frekanslarını belirleyen bir çalışma yaptım. Bu amaçla ekleri ayrıştırıp sınıflandırmak için Zemberek kütüphanesinden yararlandım. Çalışmamın bir bölümünde derlem dosyasındaki kelimeleri kullandım. Rekorumuz “ilişki” isminde. Bu isme 10 ayrı ek [Devamını okuyun...]