pvda-amersfoort.nl
11 juli Politiek café – ABC scholen
De brede school vergroot de saamhorigheid in de wijk. De brede school is een ontmoetingsplaats in de buurt. De brede school betrekt ouders bij het onderwijs aan hun kinderen. Het waren de hoge verwachtingen bij aanvang van de brede scholen, maar nu de realiteit. Maken de ABC scholen deze verwachtingen waar? Dit is het onderwerp…