putthelightin.com
997. Događaj, vizija, proroštvo dani Raymondu Aguileri 18. Prosinca 1996. u 15:17 na engleskom.
Događaj u 10:30: Vozio sam svoj auto razmišljajući o problemima koje je ova služba imala kad me Snažna Gospodinova Prisutnost ispunila mirom. Osjećao sam kao da NIŠTA na svijetu neće zaustaviti Njegove Riječi koje su došle kroz mene - imala ova služba novaca ili ne. Gospodinova prisutnost me jedn