putthelightin.com
322. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 4. Svibnja 1993. u 12:57 na Španjolskom
Evo ga. Evo ga Moj sine, svi darovi koje sam ti namjeravao dati. Evo ga. Moje Oči su usmjerene na korake koje činiš. One su usmjerene na sve što činiš, i na način na koji to činiš. Moraš sve učiniti na Božji način. Moraš učiniti sve na način Mojega Sina Isusa. Moraš učiniti sve na način Svetoga Duha