putokosveta.com
Zgrada u kojoj se rodila JUGOSLAVIJA: Mali bosanski grad čuva priču o nastanku VELIKE DRŽAVE
Uz poznat vodopad, sledeća turistička atrakcija u bosanskom gradu Jajcu je Muzej II zasjedanja AVNOJ-a (Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije). Nalazi se u centru, a odmah pored je …