puroresuspirit.net
NOAH results for August 5, 2018
~ Junior Tag League Final : HAYATA & YO-HEY vs Hajime Ohara & Hitoshi Kumano ~ Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji, Masato Tanaka & Akitoshi Saito vs Go Shiozaki, Katsuhiko Nakajima, Ma…