puroresuspirit.net
K-DOJO results for February 12, 2018
~ GO Asakawa vs Kyu Mogami ~ Taishi Takizawa & Kaji Tomato vs Kotaro Yoshino & Dinosaur Takuma vs. Tank Nagai & Ayumu Honda