puroresuspirit.net
FMW results for May 16 & 17, 2017
~ Atsushi Onita, Hideki Hosaka & Ichiro Yaguchi vs Chainsaw Tony, MUTEKI & Kendo Kashin ~ Tomohiko Hashimoto, Hi69 & Keiichi Sato vs Tetsuhiro Kuroda, Kotaro Suzuki & Ricky Fuji