puroresuspirit.net
WRESTLE-1 results for April 19, 2017
~ W-1 Championship : Shotaro Ashino vs Shuji Kondo ~ W-1 Tag : Koji Doi & Kumagoro vs Daiki Inaba & Yusuke Kodama ~ W-1 Cruiser : Seiki Yoshioka vs Andy Wu