puroresuspirit.net
Stardom results for March 20, 2017
Stardom “THE HIGHEST 2017” 3/20/17 [Mon] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo (1) Kaori Yoneyama & Natsuko Tora vs Arisu Nanase & Ruaka ♦Winner: Tora (5:56) via pinfall on Ruak…