puroresuspirit.net
NOAH results for March 20, 2017
~ Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Akitoshi Saito vs Takashi Sugiura, Kenoh & Kaito Kiyomiya” ~ Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs Atsushi Kotoge & Eddie Edwards